Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z obowiązującym RODO

Co to jest RODO ?

RODO jest unijnym prawem zasady ochrony danych osobowych , które stosujemy od 25 maja 2018 r, Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kto jest administratorem danych ?

Administratorem danych jest Firma Handlowo-Usługowa Pati Anita Fede-Chreścionko z siedzibą w Rypinie, przy ul. Ks. Lissowskiego 3. Nasze dane kontaktowe 87-500 Rypin, ul. Ks. Lissowskiego 3. tel.: 54 236 28 34. Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa .

W jakim celu wykorzystujemy DANE i przez jaki czas ?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane np. w następujących celach:

1. wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Przetwarzane będę aż do czasu zakończenia umowy, dodatkowo po jej zakończeniu, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki podatkowe i księgowe, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

4. prowadzenia procesów reklamacyjnych- do czasu zakończenia procesu reklamacji.

5. w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym lub w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody również w związku z przyszłymi postępowaniami rekrutacyjnymi oraz w związku z zachowaniem niezbędnych informacji w związku z obroną przed lub dochodzeniem roszczeń wynikających z dokonanego wyboru (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Jakie mają państwo prawo ?

Mają państwo prawo do :

1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

2. usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych);

4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: inspektorrodo@pati-rypin.pl.

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak można się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?

W sprawie ochronnych danych osobowych można się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej : inspektorrodo@pati-rypin.pl